«Soundwalk»

En stille vandretur med lytting fra Nidarosdomen via Bakklandet til Dokkhuset, ledet an av Michael Duch og Njål Ølnes.

Hvor ofte er du bevisst dine omgivelser og lytter til det som skjer rundt deg? Begrepet Soundwalk oppstod i Vancouver på 1970-tallet i kretsen omkring den kanadiske komponisten R. Murray Schafer. En Soundwalk handler nettopp om det å være bevisst sine omgivelser og lytte aktivt til lyden som omgir oss. Her vil Michael Duch og Njål Ølnes gi en kort introduksjon før en går i stillhet fra åpningskonserten i Nidarosdomen til den offisielle åpninga av symposiet på Dokkhuset.

Hildegard Westerkamp beskriver soundwalk på følgende måte:

... any excursion whose main purpose is listening to the environment. It is exposing our ears to every sound around us no matter where we are.